Liaheň moriek

Sme schválená a registrovaná liaheň hydiny SK-LH-NR-04, spĺňajúca všetky potrebné a platné právne predpisy EÚ.

Naším zameraním je liahnutie a predaj jednodňových moriek ťažkého typu B.U.T. Big 6.

Prevádzkujeme celoročnú výrobu, podľa vopred dohodnutej objednávky. Ročne sme schopný vyprodukovať 1,3-mil moriek a jednorazová plne obsadená kapacita je 40-tis moriek. Spĺňame všetky podmienky medzinárodného obchodu a EU, našími najväčšími obchodnými partnermi sú Poľsko a Česká republika.

Zákazníkovi ponúkame len jednodňové morky prvej akosti s daným hmotnostným a zdravotným stavom.

K naším službám patrí aj možnosť zabezpečiť dodanie sexovaných i nesexovaných moriek.

Doprava zvierat je zabezpečovaná vlastnými špeciálnymi klimatizovanými prepravníkmi.

Kontaktné údaje

LIAHEŇ KLUČÁR, s. r. o.
Šurianky 36
951 26

IČO: 51 440 229
DPH: 2120714882
IČ DPH: SK2120714882


konateľ: Jozef Klučár

Tel: 00421 (0)903 449 498

mail: jozef.klucar@centrum.sk